Jestliže jsou v této příloze obrázky, nezobrazí se. Stáhnout původní přílohu
LOGO HSHMP

Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu z Číny, zejména z provincie Chu-pej, jejímž správním střediskem je město Wu-chan, z oblastí výskytu koronaviru

V současné době jsou hlášeny epidemie onemocnění vyvolaného koronavirem 2019 – nCoV, která postihují téměř všechny oblasti Číny.

Co je koronavir 2019 – nCoV: 2019-nCoV patří do skupiny virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se přenáší: přenáší se vzdušnou cestou, kapénkami. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Doba od nákazy do propuknutí příznaků: 1 – 14 dnů

Co dělat po návratu z rizikové oblasti: pokud cestujete z rizikové oblasti, po dobu 14 dní sledujte svůj zdravotní stav. V případě jakéhokoliv horečnatého onemocnění, nevysvětlitelné únavy, bolesti svalů, bolesti hlavy, kašle, dýchacích potíží je třeba vyloučit podezření, že by se mohlo o toto onemocnění jednat. Neopouštějte byt a kontaktujte ihned telefonicky svého ošetřujícího lékaře, popřípadě zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.

Dne 30. 1. 2020 MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP