Borilitický kolaps nastává v momentě vyčerpání dostupných rezerv organismu. Ty zpravidla se nedostávají v rozporu s jedincovými potřebami, totiž zvyklostí zvládat běžné záležitosti denního společenského, pracovního, rodinného života, a jedinec „nezvládá“, je vyčerpán – opakováním vyčerpání se vyčerpanost prohlubuje a nastává deprese, která má pacientovi později vysvětlit, skrze patřičné odborníky, že je příčinou všech jeho fyzických potíží.

Psycholog – nevědomé hovádko boží / zpovědník dneška

Standardní lékařské kolečko, uvede jedince do cyklu, který jej vyšle po odborných lékařích a zpravidla poslední instancí v tomto bludném kruhu, je psychiatr. Pro lépe situované jedince a s dobrou sítí dalších dostupných odborníků (především v Praze), je zde pak ještě k dispozici za cenu cca 500 – 800 Kč na hodinu „brouk pytlík dneška“, kam klient, „úspěšně“ upozaděn antidepresivy nejnovější generace, dochází na tzv. psychoterapie a učí se ve 40 letech např. mluvit o svém dětství (učí se nové profesi, lidovému vypravěčství – odhalit svou kůži a v extrémních případech (kdy je psycholog sadista) stát se humanitním bezpohlavím, co opakuje známé mantry, totiž to, co je psychologie) – tím je (ne)smysl vesmíru dokončen a jedincově onemocnění je dán vyšší řád – klient jakoby dlouze umírá a nastává zpovědnice života pod dohledem cizího odborníka.

Rakovina psychologické pomoci

Totiž postiženému je řádně vysvětleno, že je třeba se vyzpovídat a smysl života psychologova taktéž nabývá důležitosti s plnící se peněženkou: přítomnost malých dětí dneška, v podobě několika klientů denně, mu dává jasný pocit jeho důležitosti – jeho život je naplněn. V ordinaci mu brečí dospělé ženy i muži a vzniká nádherná šílená symbiosa, jejímž jediným (ne)chtěným smyslem je udržet ji do konce všech dnů (2 x 3 týdně 800 Kč, po dobu 10 let 600 000 Kč?).

Mor psychosomatické medicíny

Méně majetní jedinci (a snad i méně finančně gramotní, ti méně sociálně zdatní, zkrátka jakési kategorie více „zdola“), pak mají jen, a často se  k ní obrací, pouze zoufalou možnost číslo 2, a tou je internet.

INTERNETOVÝ MOR A PSYCHOSPIRITUÁLNÍ MASOCHISTÉ

Facebook a internet obecně, je dnes již zaplněn teoriemi o duchovních příčinách nemocí (šířených od šarlatánů prodávajících potravní doplňky, přes duchovní vůdce nepraktikují sex (ale hlavně jej zakazující druhým- z titulu morálky), až po dr. Zahnízdila – (guru lidových vypravěčů) – šiřitele oné pavědy). Pseudověda somatické medicíny byla posvěcena svatým grálem a šíří se v českých vodách nevědomosti, jako mor.

Tento bazální popis by mohl a zřejmě také vystihuje sociální anamnézu, ne bezvýznamné, části populace, která může v sobě auto – rozpoznat jedince, kteří však se nehodlají s tímto stavem svého života, za žádnou cenu smířit.

Nechme stranou zatím filosofické otázky, proč tomu tak je a proč s tím mainstreamová medicína nic nedělá (mohli bychom se snad asi dlouze bavit o důvodech: neschopnosti, nemožnosti mít informace, o lEnosti – masové upozaděnosti i psychiatrů, spiklenectví světového řádu, debilitě atp.), ale definujeme si prozatím základní otázku, vzít ČERVENOU nebo ZELENOU tabletu a uniknout tak z Matrixu tohoto neutěšeného stavu bytí.

PS: NEJSEM ANI ODPŮRCEM PSYCHOSOMATIKY, ALE NEVIDÍM, JINÝ NEŽ PROSPĚCHÁŘSKÝ DŮVOD, TOMU ŘÍKAT MEDICÍNA.

SOMATIKA, STRIKTNĚ MŮŽE VYJÍT Z EKONOMIE – FINANCÍ, SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ – ALE JE, JEN PODPŮRNÝM FAKTOREM. MNOHEM DŮLEŽITĚJŠÍM FAKTOREM, JE MIKROBIOLOGIE, GENETIKA A DALŠÍ OKOLNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ŽIVOT ČLOVĚKA.

VYTVÁŘENÍ NOVÉHO OBORU JE JEN ÚTOK NA VEŘEJNÉ FINANCE. MÍSTO TOHO BY MĚLA BÝT EMPATIE LÉKAŘE PŘIDANOU HODNOTOU JEHO PRÁCE.